PROJEKTEK AZ ELSŐ 7 ÉVBŐL

TERASZ CSOPORT PORTFÓLIÓ - 2020

A Terasz Csoport Egyesületet 2013-ban építészek, mérnökök közössége hívta életre, azzal a céllal, hogy tevékenységével segítse az építészeti, városépítészeti kultúra színvonalának emelését, valamint az egyéni és közösségi alkotókészség kibontakozását.
Céljaink között szerepel az épített és a természetes környezet védelme és fejlesztése, önfenntartó városépítészeti és településfejlesztési projektek kutatása, megvalósítása és működtetése, továbbá a fenntartható építészet szellemiségének megismerése és terjesztése.

DSPF WORKSHOP PAPER

CREATING PUBLIC SPACES ON RIVERS - 2019

PROJEKT LEÍRÁS: A „The Bridge – Preparatory action to foster cooperation among Danube linked art and culture initiatives” című projekt Duna régióból érkező nemzetközi partnerei két alkalommal (2018 szeptember, 2019 január) találkoztak Győr városában, ahol a Terasz Csoport Egyesület részvételével egy-egy workshop keretében vitatták meg a Dunához köthető kulturális és művészeti tevékenységek témakörét.
A közös gondolkodás eredménye a Terasz Csoport által elkészített Creating Public Spaces on Rivers című angol nyelvű kiadvány, amely a vízfelületeken létrehozható közösségi terek kialakításában nyújt segítséget.
PROJEKT TEAM: Chappon Máté, Kóczán Veronika

ARANYPART II. SZABADSTRAND FEJLESZTÉSE

KONCEPCIONÁLIS JAVASLATOK - 2019

PROJEKT LEÍRÁS: A Holtág-stég sikerét követően a  Terasz Csoport 2019 év elején készítette elő a “Kultúrstrand – közösség aktivitást ösztönző rendezvények a Püspökerdei-Holtág környezetében” című pályázatát. Az előkészítő munkák során – a területet kezelő Győr-Szol Zrt-vel való együttműködés részeként – összeállítottuk az Aranypart II. szabadstrand fejlesztésével kapcsolatos koncepcionális javaslatainkat.
A javaslatok elsődleges célja a víz közelségéből, valamint annak természetközeli állapotából adódó rekreációs lehetőségek kiaknázása úgy, hogy közben a természet értékeinek megőrzését is szem előtt tartsuk. Az Aranypart II. fejlesztési koncepciója egy olyan városi park létrehozásának víziója, ahol a természet és az ember újból egymás társai lehetnek, ahol az ember nemcsak alakítója, hanem egyben felfedezője, élvezője is a természetnek.
PROJEKT TEAM: 
Román László, Kóczán Veronika, Chappon Máté

PRE-HEALTH PROJEKT

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - 2018

PROJEKT LEÍRÁSA PRE-HEALTH “Oktatás fejlesztése a városi nyitott terek használatának növelése érdekében, egészség és fitness céljából” projekt keretében, Győr MJV Önkormányzatának megbízásából készült megvalósíthatósági tanulmány amellett, hogy elvégezte a város zöldterületeinek felmérését, értékelését, körbejárta, hogy miként lehet a  meglévő városi környezetbe illesztett kis léptékű beavatkozásokkal számottevően növelni a város köztereinek és zöldterületeinek aktív, testmozgással egybekötött használatát, egyben elősegíteni az emberek egészségének megőrzését, valamint a közterületek szocializációs szerepének erősödését is.
PROJEKT TEAM: 
Román László, Chappon Máté