EGYESÜLETÜNK MŰKÖDÉSE ÉS CÉLJA

Mindenkiben van egy projekt. Mondd el mi a tiéd és együtt megvalósítjuk!

A városban lakók örömeinek és aggályainak egyik lényeges forrása maga a városi környezet. Mindannyian álltunk már meg az utcán dicsérve vagy éppen bírálva lakóhelyünk régi vagy új elemeit. Beszélgetéseink gyakori témájául is szolgál városunk élhetősége, problémái és olykor egyetértésre jutunk, hogy mik azok a hiányzó apróságok, melyek életünket teljesebbé tehetnék. A fiatal győri építészek által alakított Terasz Csoport éppen e gondolatok, ötletek megvalósulását szeretné elősegíteni. Célunk az emberekben levő alkotóerő mozgósítása, mely a városi kisközösségek életterének alakításában számottevő tényező lehet.Természetesen a közlekedés, a parkolás, az infrastruktúra vagy a zöldterületek városi léptékű fejlesztése nem a lakók feladata. Ugyanakkor egy sikeres helyi kezdeményezés könnyen kinőheti magát és nagyobb területekre is jótékony hatással lehet, képes kedvező folyamatokat elindítani. Az alulról jövő kezdeményezések jó példái a Budapesten és Európa szerte már népszerű közösségi kertek, melyek a lakásban lakók számára is lehetővé teszik a kertészkedést, növénytermesztést. Több nagyvárosban nyújtanak hasonlóan közkedvelt szolgáltatást a közterületeken elhelyezett – könyvcserén alapuló – nyitott könyvespolcok is.

Terasz Csoport

Az egyesületet fiatal építészek közössége hívta életre azzal a céllal, hogy tevékenységével, szolgáltatásaival segítse az építészeti, városépítészeti kultúra színvonalának emelését valamint az egyéni és közösségi alkotó készség kibontakozását. A célokat a következő eszközökkel kívánja egyesületünk elérni: épített és a természetes környezet fejlesztése, az azokat használó közösségek aktív közreműködésével. Az építészeti és természeti értékek védelme, a fenntartható építészet szellemiségének megismerése és terjesztése. Önfenntartó város-, építészeti és településfejlesztési projektek kutatása, megvalósítása és működtetése. Alkotóműhelyben létrehozott konkrét építészeti tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítása, elsősorban a tagok önálló szakmai és művészi tevékenységére alapozva.

Fenti célok segítése, megvalósításának érdekében az alábbi tevékenységeket végzi egyesületünk: építészeti és összművészeti alkotóműhely működtetése elsősorban a tagok bevonásával; pályázatokon való részvétel, szakmai előadások, konferenciák, kiállítások, workshopok, alkotótáborok, szervezése és lebonyolítása; szakmai témájú vetítések, filmklubok szervezése, iskolások számára szakági előadások szervezése, építészeti értékek védelme, hazai és nemzetközi építész szakmai kapcsolatok építése, bővítése; hazai és külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak lebonyolítása;oktatási, továbbképzési tevékenység szervezése, részvétel kutatásban; szakmai kiadványok, könyvek szerkesztése, szakmai folyóiratok kiadásában való közreműködés.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.